Hoe kun je stress verlagen door meer video’s te bekijken?

stress en mediaconsumptie

In de huidige tijd zijn we stressvoller dan ooit. We razen maar door en lijken weinig tijd te nemen voor ontspanning. De coronacrisis helpt daar niet bij. Jij en ik ervaren nog meer stress, al dan niet onbewust. Het gegeven dat het werk zich opstapelt en je maar weinig hebt om naar uit te kijken of te ontspannen, laat ons stressniveau flink stijgen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je stressniveau toch weer omlaag gaat? Hoe kun je met eenvoudige ingrepen weer even lekker ontspannen?

Wat is stress?

Stress wordt in de wetenschap omschreven als de situatie waarin er een disbalans ontstaat tussen wat je zelf zou willen en datgene wat je zelf kunt doen om dat te bereiken. Daar kunnen interne en externe factoren een rol bij spelen (Lazarus, 1966). Anders gezegd, het lukt je niet om zelf de juiste condities te schapen om de dingen te doen die je graag zou willen doen. Wanneer je de stress niet onder controle krijgt, kan dit leiden tot depressie of andere ziekten. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen.

Jongeren ervaren meer en meer stress

In de tijd waarin we leven zijn het vooral jongeren die steeds vaker stress ervaren. Dat lijkt er deels mee te maken te hebben dat het toekomstperspectief verre van rooskleurig is. Kan je straks de studie doen die je wilt? Heb ik wel een echte kans op een huis? En wat moet ik dan met mijn opgebouwde studieschuld? Allemaal zaken die stress veroorzaken. Tegelijkertijd zijn jongeren ook de mensen die de hele dag het internet afstruinen op zoek naar leuke filmpjes, bites en andere korte berichtjes. Hoe kan dat mediagebruik zorgen voor een reductie van stress?

Entertainment media

Prestin en Nabi (2020) hebben gekeken naar de relatie tussen het consumeren van entertainment media en het effect daarvan op stress en ziektesymptomen. Heb je het over entertainment media, dan kun je een onderscheid maken tussen lichte, leuke video’s en programma’s (hedonic) en zwaardere, dramatische media (eudaimonic). Beide varianten hebben hun eigen effecten op ons welzijn. De lichtere media zorgen voor een gevoel van plezier en tevredenheid, zwaardere media zorgen voor meer focus, vitaliteit en betekenis.

Hoop, amusement en kalmte

De onderzoekers hebben in hun onderzoek gefocust op drie emoties: hoop, amusement en kalmte. Deze drie emoties hebben een bewezen positieve invloed op psychologische en fysieke gesteldheid. Daarnaast dekken deze drie emoties zowel de lichte als de zwaardere media. Hoop heeft te maken met die zwaardere media, amusement en kalmte gaan meer over de lichtere media. In het onderzoek is gekeken of het zien van specifieke video’s over hoop, amusement en kalmte effect heeft op het reduceren van stress en ziektesymptomen. Daarbij werden korte YouTube-video’s gebruikt als materiaal.

Underdog, comedy en natuur

Om de verschillende emoties goed te kunnen onderscheiden, kregen de participanten verschillende video’s te zien. Video’s waarin een hoofdpersoon als underdog grote dingen wist te bereiken (hoop). Video’s waarin het vooral ging om de komische noot (amusement) en video’s waarin natuurbeelden te zien waren (kalmte). De deelnemers aan het onderzoek gaven vervolgens op drie verschillende momenten aan hoe hun stressniveau en ziektesymptomen waren, aan het begin, na 1 tot 3 dagen en na een dag of 10.

Mediaconsumptie verlaagt stress

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek was dat het zien van video’s met als onderwerp underdog, comedy of natuur, zorgde voor positieve emoties en verminderde psychologische stress. Dit effect gold niet alleen voor direct na het zien van de video’s, maar duurde een aantal dagen tot na het zien van de laatste video. Daarentegen nam het stressniveau van de controlegroep toe. Zij zagen geen enkele video en gaven alleen antwoord op de vragen over stress en ziektesymptomen.

Mediaconsumptie reduceert ziektesymptomen

De deelnemers die de verschillende video’s te zien kregen, rapporteerden ook lagere scores voor ziektesymptomen, vergeleken met de controlegroep die geen video’s kreeg te zien. Daarbij lijkt er een samenhang te zijn met de verminderde stress, die er waarschijnlijk voor zorgde dat deelnemers minder hoofdpijn hadden en zich minder moe voelden. De onderzoekers geven zelf aan dat deze relatie verder onderzocht moet worden.

Conclusie: kijk iedere dag video’s over hoop, amusement en kalmte

Wil jij per direct je stressniveau omlaag brengen, dan doe je er verstandig aan om met enige regelmaat video’s te bekijken die gaan over hoop, amusement en kalmte. Dat kunnen natuurbeelden zijn, maar ook comedy en underdog werken goed volgens het onderzoek van Prestin en Nabi (2020). Neem daarom de tijd om tussen je werk door, even wat video’s te bekijken en je stressniveau zal aanzienlijk lager zijn. En dat is juist nu ontzettend belangrijk.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Prestin, A. & Nabi, R. (2020). Media prescriptions: exploring the therapeutic effects of entertainment media on stress relief, illness symptoms and goal attainment. Journal of Communication, 70, 145 – 170.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.