Hoe gaan we de corona-app massaal downloaden en actief gebruiken?

corona-app

Sinds afgelopen week is de Corona-app officieel gelanceerd in Nederland. De app, genaamd CoronaMelder, wordt vooralsnog alleen beschikbaar gesteld voor enkele honderden mensen in Twente. Zij moeten de applicatie vooral gaan testen op gebruiksvriendelijkheid. Als die test succesvol verloopt, wordt de app ook in de rest van Nederland beschikbaar gesteld. Maar hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat we massaal de app downloaden en ook actief gaan gebruiken?

Waarom ook alweer een app?

De Corona-app, het is zo ongeveer het meest hete hangijzer tijdens de coronacrisis. Toen minister Hugo de Jonge met het idee kwam voor een app, was er direct veel kritiek. De applicatie moet gaan helpen bij het bron- en contactonderzoek van de GGD, maar zorgde voor meer vragen dan antwoorden. Het idee is simpel: je installeert de app, zet Bluetooth aan en geeft in de app aan als je positief getest bent op corona. Ben je dan in de buurt geweest van iemand die corona heeft gehad, dan ontvang je automatisch een melding en kun je zelf in quarantaine gaan.

De privacy

Vanaf het moment dat het eerste idee voor zo’n app gelanceerd werd, ontstond er reuring over de privacy van een dergelijke applicatie. Worden je gegevens dan opgeslagen? Als het gaat om locatie, naam, apparaat enzovoort. Toen ook nog eens bleek dat van de bedrijven die een testapp mochten maken er verschillende nogal laks omgingen met de gebruikersgegevens, was het plan van een app gedoemd te mislukken. Minister De Jonge ging terug naar de tekentafel en er werd vervolgens binnenskamers een nieuwe app ontwikkeld. Met daarbij veel aandacht natuurlijk voor het privacyvraagstuk.

Negatief beeld over de app

Nu is de app CoronaMelder gelanceerd in Twente. De Universiteit Twente deed vooraf een gebruikersonderzoek onder een selecte groep van 48 personen. Daaruit bleek dat veel mensen eigenlijk maar weinig wisten over de app. En wat ze erover gehoord hadden was negatief. Dat is ook niet gek, omdat je in de media vooral verhalen leest over negatieve ervaringen met de corona-apps in het buitenland. De apps worden amper gebruikt of hebben problemen met privacygevoelige informatie. Uit het onderzoek van de universiteit kwam ook dat de app positiever werd ervaren zodra mensen er uitleg bij kregen. Tegelijkertijd gaven laag opgeleiden jongeren aan de app waarschijnlijk toch niet gaan gebruiken.

Hoe gaan we toch massaal de app gebruiken?

Hoe meer informatie we verzamelen over corona en hoe het virus zich verspreidt, hoe beter het is om het te kunnen bestrijden. Een app kan daar zeker bij helpen. Dat neemt namelijk de GGD een hoop werk uit handen. Kortom: hoe meer mensen de applicatie CoronaMelder gaan installeren, hoe beter zicht we krijgen op de verspreiding van het virus, zodat we nog eerder weer verder kunnen versoepelen met z’n allen. Maar hoe bereik je dat?

Geef de app tijd om te landen

Wie drie maanden geleden had gezegd dat we massaal zouden videobellen met elkaar, dat overleggen prima via MS Teams of Zoom kunnen en dat we veel thuiswerken zouden omarmen was vast voor gek verklaard. Maar nu we een tijdje verder zijn, vinden we het opeens heel normaal. We zijn eraan gewend. Dat moet ook gaan gebeuren met de app. Dring vooral niet op dat iedereen per direct de app moet gebruiken, maar laat het als een olievlek verspreiden over het land, totdat we eraan gewend zijn geraakt.

App is een hulpmiddel, geen verplichting

We willen allemaal terug naar een situatie waarin we vrij kunnen leven, zonder beperkingen. Dat lukt alleen als we samen corona onder controle houden. De CoronaMelder kan daaraan bijdragen. De app moet uit de sfeer gehaald worden van een verplichting, maar juist neergezet worden als een hulpmiddel om sneller terug te gaan naar verdere versoepelingen. Ook hiervoor geldt weer: als we het samen doen, komen we sneller bij ons doel. Zet dus tegelijkertijd in op de sociale norm.

App-ambassadeurs

Nu is de corona-app nog vooral een overheidsaangelegenheid. En aangezien er standaard wantrouwend gekeken wordt naar door de overheid ‘opgelegde’ zaken, zal lang niet iedereen bereid zijn om de app te downloaden. Dat kan veranderen als je app-ambassadeurs inzet. Mensen wie je volgt op de social media (influencers), YouTubers of BN’ers. Belangrijk hierbij is wel dat het authentiek is. Een goede campagne kan hierbij helpen.

Deel de resultaten

Nederlanders zijn van nature kritisch en skeptisch tegen nieuwe middelen en instrumenten. Pas als iets bewezen effect heeft, zijn we bereid om overstag te gaan. Voor de corona-app is het daarom van belang dat er resultaten worden geboekt. En dat die resultaten vervolgens breed uitgemeten worden. Zodra we zien dat de CoronaMelder ons daadwerkelijk helpt bij het indammen van corona, met als positief gevolg dat we maatregelen verder kunnen versoepelen, wordt het interessant om mee te doen.

En dan nog de privacy

Er blijft natuurlijk altijd een groep mensen die de app niet vertrouwt omwille van de privacy. Het enige dat je kunt doen bij de uitrol is zo transparant mogelijk maken wat er van je gegevens wordt opgeslagen en wat niet. Mensen kunnen dan zelf de afweging maken of ze de app willen gebruiken. Het is niet realistisch om te denken dat 100% van de bevolking de app gaat gebruiken, maar een derde zal al flink helpen.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.