Bedrijfsidentificatie belangrijker dan ooit in coronatijd. Hoe bereik je dat?

Bedrijfsidentificatie werknemers

In de coronatijd is het devies: werk zoveel mogelijk thuis. Voor veel werkprocessen geldt dat dit ook prima kan. Een punt van zorg is wel de betrokkenheid van werknemers bij een bedrijf. Wanneer je vrijwel nooit op kantoor komt en je ziet je collega’s alleen maar via Zoom of Teams, kun je je dan nog identificeren met het bedrijf waar je voor werkt? Juist in deze tijd is het belangrijk dat je als organisatie inzet op bedrijfsidentificatie onder werknemers. Dat kan op vele manieren, waarvan de e-mails die je verstuurt een klein onderdeel zijn, waar ik in dit artikel op inzoom.

Bedrijfsidentificatie, waarom is dat belangrijk?

Een klassieke gedachte is dat werknemers vooral goed om moeten kunnen gaan met de mensen buiten je bedrijf. Zij zijn immers je stakeholders of klanten. Maar om echt goed om te kunnen gaan met de mensen buiten je bedrijf, is het belangrijk dat je je verbonden voelt met je werk. Uit onderzoek van Ashforth, Harrison en Corley (2008) blijkt dat identificatie met je bedrijf ervoor zorgt dat je je onderdeel van iets groters voelt en dat je minder onzeker bent. Haslam (2001) vond daarnaast dat een hoge mate van bedrijfsidentificatie zorgt voor loyalere werknemers, grotere tevredenheid, minder verloop en betere prestaties.

Cognitie en affectie

Hebben we het over bedrijfsidentificatie, dan zijn termen als cognitie en affectie belangrijk. Cognitie gaat in dit geval over iemands zelfbeeld met betrekking tot zijn rol binnen een bedrijf. Affectie richt zich op hoe emotioneel betrokken een werknemer is met zijn werkgever. Voor een sterke identificatie met een bedrijf, is het belangrijk dat zowel het cognitieve als het affectieve component in orde zijn. Affectie heeft ook te maken met emoties en gevoelens van verbondenheid, iets wat zeker in deze coronatijd extra aandacht vraagt.

Versterk het cognitieve component met huisstijl

Juist in een tijd waarin we allemaal thuiswerken en zo iets verder van onze werkgever staan, is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan aspecten die bedrijfsidentificatie kunnen versterken. Met interne e-mails bijvoorbeeld. Door consequent het bedrijfslogo, de kleuren van het bedrijven en het standaard lettertype te hanteren, versterk je het cognitieve component van bedrijfsidentificatie (Tanis & Beukeboom, 2011). Dit geldt ook voor interne memo’s, rapporten, verslagen of andere documenten die je rondstuurt.

Versterk het affectieve component met persoonlijke aandacht

Het lijkt een open deur, maar wil je medewerkers meer laten identificeren met je bedrijf, dan is persoonlijke aandacht belangrijk. Wil je een organisatiebrede mail uitdoen, maak de mails dan persoonlijk. Tanis en Beukeboom (2011) onderzochten dit op twee manieren. De helft van de participanten kreeg een mail met als aanhef ‘Beste werknemers’ en als boodschap ‘Dit betekent voor de werknemers …’. De andere helft van de deelnemers kreeg ‘Beste [naam]’ en ‘Dit betekent voor jou …’. De persoonlijke mail zorgde voor een significant positief effect. De werknemers die deze mail ontvingen, voelden zich veel meer verbonden met hun bedrijf dan de groep die de onpersoonlijke mail kregen.

Kleine ingreep, groot effect

Het onderzoek van Tanis en Beukeboom (2011) laat goed zien dat je met een kleine ingreep veel kunt bereiken als het gaat om bedrijfsidentificatie. Juist in deze coronatijd waarin de identificatie met een organisatie wellicht wat vervaagd, is het goed om deze kleine ingrepen toe te passen. Zo houd je mensen er makkelijker bij en voelen ze zich nog steeds onderdeel van een groter geheel, ook al werken ze vanuit huis.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Ashforth, B. E., Harrisson, S. H., & Corley, K. G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 325–374.

Haslam, A. S. (2001). Psychology in organizations: The social identity approach. London: Sage.

Tanis, M. & Beukeboom, C. J. (2011). Organizational identification and the communication of identity: Effects of message characteristics on cognitive and affective identification. British Journal of Psychology, 1-8.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.