Hoe versterk je bedrijfsidentificatie onder het personeel?

BedrijfsidentificatieAfgelopen week kwam in het nieuws dat Bynder het eerste commerciële Nederlandse bedrijf is dat haar werknemers zelf het aantal vakantiedagen per jaar laat bepalen. Dit om ervoor te zorgen dat de werknemers meer gemotiveerd zijn en meer plezier in hun werk hebben. De meningen over het succes van het zelf bepalen van het aantal vakantiedagen lopen uiteen. Daarnaast valt nog maar te bezien of de werknemers op termijn nog steeds gelukkig zijn. De vraag is, op welke andere manier kun je als bedrijf je werknemers tevreden en loyaal houden? Ik leg het je uit als communicatiespecialist aan de hand van bedrijfsidentificatie.

Bedrijfsidentificatie

Ik richt me in dit artikel dus op bedrijfsidentificatie. Wanneer werknemers zich kunnen identificeren met een bedrijf heeft dit positieve gevolgen voor zowel de werknemer als de organisatie. Werknemers voelen zich onderdeel van iets groters (Ashforth, Harrisson & Corley, 2008), ze voelen zich minder onzeker en meer verbonden met hun werkgever. Voor organisaties is bedrijfsidentificatie eveneens belangrijk. Het zorgt voor loyalere werknemers, grotere tevredenheid, minder verloop en betere prestaties van het personeel (Haslam, 2001). Voor zowel werknemers als organisaties is het dus belangrijk dat het personeel zich kan identificeren met het bedrijf, maar hoe zorg je daarvoor als bedrijf?

Cognitief en affectief component

In veel artikelen over bedrijfsidentificatie spelen twee componenten een belangrijke rol: het cognitieve en het affectieve component. Het cognitieve component gaat over iemands zelfbeeld met betrekking tot de rol binnen een bedrijf. Het affectieve component heeft te maken met de emotionele betrokkenheid bij een onderneming. Ook wel de gevoelens die een werknemer heeft bij zijn relatie met het bedrijf (Edwards, 2005). Voor een optimale bedrijfsidentificatie van de werknemers is het belangrijk dat een bedrijf inspeelt op zowel het cognitieve als het affectieve component. De vraag is natuurlijk hoe je dit het beste doet.

De componenten van bedrijfsidentificatie

Bij het cognitieve component draait het erom dat de werknemer zich realiseert dat hij onderdeel is van de organisatie. Iemand moet door hebben dat hij lid is van een sociale groep (Tajfel, 1978). Hiervoor zal een bedrijf cues (aanwijzingen) moeten aanleveren, zodat een werknemer zich daadwerkelijk identificeert als onderdeel van het grotere geheel. Aangezien het affectieve component veel meer om emotie en verbondenheid draait, is het van belang dat een bedrijf hier aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld door het werk van een werknemer te erkennen zodat hij het idee krijgt dat hij er echt toe doet binnen de organisatie.

Onderzoek Tanis & Beukeboom

In 2011 hebben Tanis en Beukeboom onderzoek gedaan naar elementen die van invloed zijn op het cognitieve en affectieve component van bedrijfsidentificatie. Zij deden dit door de deelnemers aan het onderzoek verschillende soorten e-mails te laten lezen. Het cognitieve component werd onderzocht door gebruik te maken van cues vanuit de organisatie. De helft van de deelnemers zag een mail met het bedrijfslogo, met de kleuren van het bedrijf en in het standaard lettertype van de organisatie. De andere helft zag een e-mail zonder deze cues. Het affectieve component werd getest met een mail waarbij er persoonlijke aandacht was voor de ontvanger en een mail waarbij die persoonlijke aandacht er niet was. Daarbij ging het om de aanhef (beste eerste naam of beste werknemers) en in het vervolg ‘Dit betekent voor jou’ in plaats van ‘Dit betekent voor de werknemers’.

Organisatiecues vergroten cognitieve component

Eén van de belangrijkste bevindingen van Tanis en Beukeboom (2011) was dat de eerder genoemde organisatiecues een positief effect hebben op het cognitieve component van bedrijfsidentificatie. Proefpersonen die een mail kregen met deze cues rapporteerden hogere scores op het cognitieve component. De cues hadden geen effect op het affectieve component. Ook was er geen sprake van een interactie-effect.

Persoonlijke focus versterkt affectieve component

Het andere belangrijke resultaat uit het onderzoek was dat persoonlijke focus in een bedrijfsmail een positief effect heeft op het affectieve component van bedrijfsidentificatie. Dat wil zeggen, de deelnemers die persoonlijk werden aangesproken scoorden hoger op het affectieve component. Organisatiecues hadden geen effect op dit component en ook hier was er geen interactie-effect.

Advies voor in de praktijk

Bedrijven kunnen op een eenvoudige manier de bedrijfsidentificatie van hun werknemers vergroten. Daarvoor is het belangrijk om in de interne communicatie gebruik te maken van herkenbaarheidscues, waaronder het logo, de huisstijl en het lettertype van het bedrijf. Daarnaast is een persoonlijke aanhef belangrijk in interne mailings evenals het persoonlijk overbrengen van een boodschap in plaats van het richten aan alle werknemers tegelijk. Deze twee kleine aanpassingen zorgen er namelijk voor dat het personeel zich beter kan identificeren met het bedrijf.

En die identificatie is belangrijk voor elke onderneming omdat dit leidt tot betere prestaties, loyalere werknemers en minder verloop. Daarnaast is de kans groter dat een tevreden werknemer enthousiast over zijn werkgever praat in het bijzijn van vrienden en familie, wat zorgt voor gratis reclame. Het is dus goed voor elke organisatie om de bedrijfsidentificatie onder het personeel te stimuleren.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Ashforth, B. E., Harrisson, S. H., & Corley, K. G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 325–374.

Edwards, M. R. (2005). Organizational identification: A conceptual and operational review. International Journal of Management Reviews, 7, 207–230.

Haslam, A. S. (2001). Psychology in organizations: The social identity approach. London: Sage.

Tajfel, H. (1978). Differentiation between groups: Studies in the social psychology of intergroup relations. London: Academic Press.

Tanis, M. & Beukeboom, C. J. (2011). Organizational identification and the communication of identity: Effects of message characteristics on cognitive and affective identification. British Journal of Psychology, 1-8.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.

2 gedachten over “Hoe versterk je bedrijfsidentificatie onder het personeel?”

Reacties zijn gesloten.