Communiceren met jongeren: een vak apart

communicatie jongeren

Voor iedereen die wel eens wat met communicatie heeft gedaan is het een bekend iets: stem je communicatie altijd af op de doelgroep. Je kunt nog zo’n goede boodschap hebben, als het niet in de juiste stijl en toon wordt overgebracht, bereik je niet het gewenste effect bij de ontvanger. De doelgroep optimaal bedienen betekent dat je je zult moeten verdiepen in hen. Neem jongeren. Zij volgen de traditionele conventies als het gaat om schrijven een stuk minder. En waar voor jou een emoji betekenis X heeft, is dat voor een jongere betekenis Y. Hoe ga je daarmee om?

Snel en effectief

Hele generaties zijn opgegroeid zonder social media of zelfs e-mail. Dat betekende dat je in je communicatie altijd volledig was, omdat je als het ware een brief aan het schrijven was. Toen SMS begon, en later WhatsApp, had je veel minder ruimte om een bericht te maken. Zinnen werden korter, woorden werden afgekort, emoji’s werden geïntroduceerd. Dit heeft ertoe geleid dat jongere generaties een heel eigen manier van communiceren hebben ontwikkeld. Een manier die soms tot verwarring leidt wanneer jongere en oudere generaties met elkaar willen communiceren.

Voorbeeld: het gebruik van een punt

In goed Nederlands sluit je een zin af met een punt. En dus ook wanneer je een berichtje stuurt via je mobiele telefoon. Maar uit onderzoek onder jongeren geboren na 1995, generatie Z, blijkt dat zijn het gebruik van een punt helemaal niet waarderen. Sterker nog, een digitaal bericht heeft vaak al een natuurlijk einde dus wordt een punt aan het eind opgevat als iets negatiefs door jongeren. Sommige reacties repten zelfs over ‘iemand zal wel boos zijn als je met een punt eindigt’.

Voorbeeld: ander gebruik van emoji’s

Een ander mooi voorbeeld is het gebruik van emoji’s. Dit zijn de figuurtjes die je kunt inzetten via Facebook, WhatsApp of andere social media. Waar de knipoog emoji (😉) voor oudere generaties niets kwaads in de zin heeft, vatten jongeren dat anders op. Zij denken namelijk dat je iets vervelends wil zeggen, maar met de emoji het wat afzwakt. Of neem de emoji van een duim (👍). Waar dat voor oudere generaties betekent ‘Prima’, vatten jongere generaties dit figuur op als belerend.

Voorbeeld: woordgebruik

Als het gaat om standaard woordgebruik is er ook een verschil tussen jongeren en oudere generaties. Waar voor veel mensen een begroeting als ‘Hoi’ heel normaal is, vatten jongeren dit op als niet echt enthousiast. Hetzelfde geldt voor simpelweg ‘Doei’ in plaats van ‘Doeiii’. Woorden als ‘prima’ en ‘ok’ hebben ook eerder een negatieve connotatie dan positief. Omdat jongeren deze woorden opvatten als ‘ja, zal wel’.

Effectief communiceren: verdiep je in je doelgroep

Het lijkt een open deur, maar wil je echt effectief communiceren met de doelgroep, verdiep je dan in hen. En niet alleen op het gebied van leeftijd, interesses of afkomst, maar zeker ook op de manier van communiceren. Welke woorden vallen wel en niet goed? Hoe communiceert de doelgroep onderling? Welke emoji’s kun je beter wel en welke beter niet gebruiken? Wanneer je hierop geen antwoorden hebt, is het vrijwel onmogelijk om de juiste toon aan te slaan. Met als gevolg dat je boodschap niet opgepikt zal worden door de doelgroep.

Tip: zorg voor iemand uit het veld

Effectief communiceren lukt alleen als je goed op de hoogte bent van de manier van communiceren binnen een doelgroep. Daarom heeft het weinig zin om vanachter een bureau te bedenken wat goed zal vallen bij de doelgroep. Zorg voor iemand uit het veld. Ga langs bij de doelgroep, weet hoe ze denken en doen. Alleen dan kun je de juiste snaar raken en perfect aansluiten op de behoefte van deze groep.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.