Wanneer gaat een nieuwsbericht viral op social media?

Nieuws viral op social mediaDagelijks verschijnen er honderden, zo niet duizenden, nieuwsberichten online. Slechts een fractie daarvan wordt veel gelezen door het publiek en eventueel gedeeld via de mail of social media. Welke factoren bepalen wanneer een nieuwsbericht geselecteerd en/of gedeeld wordt? Waar moet een nieuwsbericht aan voldoen om viral te gaan? Aan de hand van een onderzoek van Kim (2015) leg ik het je uit als communicatiespecialist.

Tegenwoordig krijgt iedereen er mee te maken, nieuwsberichten, filmpjes of foto’s die viral (razend populair online) gaan. Miljoenen mensen bekijken dezelfde inhoud omdat het nou eenmaal fanatiek gedeeld wordt en overal verschijnt. Kunnen we voorspellen welke content wel en welke niet viral zal gaan? Volgens Microsoft is het lastig om te zeggen of iets viral gaat. Anderen laten zien dat het om mond tot mond reclame gaat. Tijd voor Kim (2015) om hier eens dieper op in te gaan. In zijn onderzoek kijkt hij naar viraliteit van nieuwsberichten over gezondheid.

Vijf factoren voor viral content

Vanuit de theorie zijn er vijf factoren voortgekomen die een belangrijke rol zouden spelen bij het selecteren en delen van nieuwsberichten. De eerste factor is de bruikbaarheid van de informatie. Wat kunnen lezers met een bericht en is de inhoud waardevol genoeg? De tweede factor is de stemming van een bericht. Is het nieuwsbericht vooral positief georiënteerd of wordt er uitgegaan van een negatieve benadering? De derde belangrijke factor is de mate waarin emotie wordt opgeroepen door het nieuwsbericht. De vierde factor is de nieuwigheid van een nieuwsbericht en de vijfde factor gaat over de mate waarin nieuwsberichten in verhalende vorm worden geschreven. Al deze factoren spelen een rol bij het wel of niet lezen en delen van een nieuwsbericht.

Het onderzoek van Kim (2015, Attracting views and going viral) werd uitgevoerd met 760 online nieuwsberichten uit het gezondheidskatern van de New York Times. Gekeken werd hoe vaak een artikel gelezen en gedeeld werd, welke intrinsieke kenmerken een artikel had en wat bijvoorbeeld de invloed van positie op de website voor gevolgen had. Om te kunnen bepalen wanneer een bericht geselecteerd werd, werd gekeken naar de inleidingen van elk bericht. Ik zal de belangrijkste resultaten bespreken.

Wat bepaalt de selectie van gezondheids nieuwsartikelen?

Het selecteren en lezen van een artikel werd bepaald door diverse factoren. De eerste factor was de aanwezigheid van praktische informatie die kan bijdragen aan een betere gezondheid. Berichten die meer van zulke informatie bevatten, werden meer gelezen. Een tweede factor was de mate van controversie. Controversiële artikelen werden meer gelezen dan niet controversiële artikelen. Een derde factor was de opgeroepen emotie door een nieuwsbericht. Nieuwsberichten die meer emotie oproepen, worden meer gelezen. Uiteraard was ook van invloed hoe lang een bericht op een prominente plaats op de website te zien was. Hoe langer dit het geval was, hoe vaker het bericht werd geselecteerd. Opvallend was dat nieuwigheid van een artikel geen invloed had.

Wat bepaalt delen van gezondheids nieuwsartikelen?

Voor het analyseren van het delen van gezondheids nieuwsartikelen werd er gekeken naar de volledige tekst van de artikelen. Een factor die bepaalt hoe vaak een bericht gedeeld wordt is wederom de aanwezigheid van praktische hulpinformatie. Nieuwsberichten met deze informatie werden vaker gedeeld dan berichten zonder deze informatie. Daarnaast werden artikelen positieve content vaker gedeeld dan nieuwsberichten met een negatieve insteek.

Terugkomend op de vijf hoofdfactoren aan het begin van een artikel die een rol zouden spelen bij het viral gaan van nieuwsberichten, kunnen we het volgende concluderen. Nieuwsberichten met bruikbare informatie worden vaker gelezen en gedeeld dan artikelen zonder bruikbare informatie. Daarnaast is de kans groter dan een positief bericht gelezen en gedeeld wordt dan een negatief bericht. Voor het delen van een nieuwsbericht is daarnaast controversie belangrijk. Hoe controversiëler hoe beter lijkt het devies.

Delen via e-mail of social media

Nog een opmerkelijke bevinding van Kim (2015) was dat niet alle nieuwsberichten via dezelfde kanalen werden gedeeld. Wanneer een bericht bruikbare informatie bevatte, werd dit vooral gedeeld via de mail. Bijvoorbeeld met familie of vrienden. Wanneer een bericht juist emotie opriep, was de kans op delen via de social media veel groter. Bijzonder was ook dat nieuwigheid over het geheel gezien geen factor was die het delen van berichten voorspelde, maar dat er wel een duidelijk verschil was tussen manier van delen. Nieuwe informatie werd vooral via de mail gedeeld en niet via de social media.

Implicaties voor in de praktijk

Ook al ging het in deze studie om nieuwsberichten omtrent gezondheid, het is aannemelijk dat de genoemde factoren ook gelden voor andere nieuwsberichten. Bedrijven doen er goed aan om factoren als bruikbaarheid van informatie, opgeroepen emotie en de stemming van een bericht goed in de gaten te houden bij het opstellen van een nieuwsbericht. Wanneer er goed rekening gehouden wordt met deze factoren is de kans dat een bericht gedeeld wordt groter en dit zal leiden tot meer publiciteit.

Dit artikel laat mooi zien dat naast de positie van een nieuwsbericht op de website, ook berichtkenmerken wel degelijk van belang zijn. Om het grote publiek snel die kenmerken te laten scannen, is het daarom noodzakelijk om in ieder geval de inleiding van een artikel op de website te publiceren, in plaats van alleen de titel. De taak is om in die paar regels (een stuk of 4 á 5) de lezer in te pakken met de genoemde factoren in dit artikel. Immers, hoe meer mensen een artikel lezen en delen, hoe meer potentiële klanten.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Kim, H. S. (2015). Attracting views and going viral: how message features and news-sharing channels affect health news diffusion. Journal of Communication, 65, 512-534.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.

One thought to “Wanneer gaat een nieuwsbericht viral op social media?”

Reacties zijn gesloten.