Framing via afbeeldingen of tekst, wat werkt beter?

Framing in nieuwsEén van de kernwaarden van de journalistiek is het objectief brengen van nieuwsfeiten. Een journalist moet zo waarheidsgetrouw mogelijk verslag doen van een gebeurtenis. Maar in de praktijk blijkt dat het met die objectiviteit wel meevalt. Journalisten maken namelijk voortdurend gebruik van ‘framing’. Zowel met tekst als met afbeeldingen. Wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen van framing voor de lezer? Ik leg het je uit als communicatiespecialist aan de hand van het artikel ‘Visual framing effects’.

Wat is framing?

Framing is het sturen van de lezer door gebruik te maken van bepaalde woorden of perspectieven. De keuzes van een journalist zorgen ervoor dat jij een bepaalde richting in geduwd wordt. Volgens Entman (1993) zijn frames de interpretaties van een journalist om de belangrijkste elementen uit een complex verhaal toegankelijk te maken voor het publiek. Echter, dit zijn wel de keuzes van de journalist en hij bepaalt dus wat jij te lezen krijgt. Scheufele en Tewksbury (2007) stellen dan ook dat frames beïnvloeden hoe jij denkt over bepaalde onderwerpen.

Afbeeldingen en tekst bij framing

In het nieuws, zowel bij de krant, de televisie als het internet, wordt er gebruik gemaakt van tekst en afbeeldingen. Beide elementen hebben een andere functie in een nieuwsbericht. Afbeeldingen worden gebruikt om de realiteit te reproduceren en ze trekken de aandacht (Garcia & Stark, 1991). Tekst trekt minder de aandacht, maar is wel een beter middel om uit te leggen wie wat deed, waarom, wanneer en waar (Entman, 1993). Een goed nieuwsbericht bestaat dus uit beide elementen zodat de lezer getrokken wordt en duidelijk uitgelegd krijgt wat er aan de hand is.

Framing effecten van afbeeldingen en tekst

Een belangrijke studie op framing gebied was die van Chaiken en Eagly (1976). Zij toonden aan dat visuals (afbeeldingen) het meest effectief waren wanneer een boodschap of nieuwsbericht als doel had de mening van de lezer te beïnvloeden en gemakkelijk was. Was een boodschap complex, dan was tekst beter geschikt om meningen te beïnvloeden. Paivio (1991) toonde aan dat we ook van berichten in de media kunnen leren. Daarvoor is het wel van belang dat de tekst en de afbeelding samen voorkomen en dat ze bij elkaar passen.

Een belangrijke rol bij framing lijkt te zijn weggelegd voor emoties. Afbeeldingen zorgen over het algemeen voor sterkere emoties dan tekst en zijn dan ook het ideale middel om te gebruiken bij framing. Door de juiste afbeelding bij een nieuwsbericht te zetten, kan de journalist eenvoudig de mening en de houding van de lezer beïnvloeden. Zeker wanneer de journalist een gedragsverandering beoogt, lijken afbeeldingen een goede keuze. De vraag is echter, wat werkt beter bij framing, alleen tekst, alleen afbeeldingen of een combinatie van beide?

Onderzoek Powell, Boomgaarden, De Swert en De Vreese (2015)

De bovenstaande onderzoekers voerden een framing onderzoek uit waarbij participanten een bericht kregen te zien over een conflict in de Centraal Afrikaanse Republiek. Daarbij werd gebruik gemaakt van een bericht met afbeeldingen en tekst, een bericht met alleen tekst en een bericht met alleen afbeeldingen. Hierbij heb ik het over het framing gedeelte van het nieuwsbericht. Na het zien/lezen van het nieuwsbericht moesten participanten aangeven in hoeverre ze eventuele militaire interventie ondersteunden, in hoeverre ze emoties voelden, in hoeverre ze bereid waren tot het uitvoeren van een bepaald gedrag (discussiëren, doneren, protesteren) en of het artikel de aandacht trok.

Framing effecten sterker bij alleen afbeeldingen dan bij alleen tekst

Een belangrijke bevinding was dat berichten met alleen afbeeldingen sterkere framing effecten bewerkstelligden dan berichten met alleen tekst. Berichten met zowel afbeeldingen als tekst werden hier nog niet meegenomen. In het tweede deel van het onderzoek werd dit wel gedaan. Wanneer een bericht zowel een afbeelding als tekst bevatte, zorgde het tekstgedeelte ervoor dat participanten enthousiaster waren over militaire interventie, ongeacht de bijbehorende afbeelding. De afbeelding zorgde er daarentegen voor dat de participanten eerder geneigd waren bepaald bedrag uit te voeren (bijvoorbeeld doneren), ongeacht de tekst. Bij een bericht met zowel tekst als een afbeelding hebben beide elementen dus een andere functie.

Emoties helpen bij framing

Als laatste keken de onderzoekers naar het effect van emoties bij framing. Het belangrijkste resultaat was dat afbeeldingen zorgen voor sterkere emoties bij framing dan alleen tekst of een combinatie van tekst en afbeeldingen. En wanneer de participanten meer emoties voelden, waren ze ook eerder bereid om bepaald gedrag uit te voeren.

Implicaties voor in de praktijk

Ik heb in dit artikel laten zien dat journalisten op verschillende wijze jou en mij kunnen sturen met hun berichtgeving. Ook al zouden journalisten objectief moeten zijn, met het kiezen van de juiste tekst en afbeeldingen kunnen ze onze meningen en ons gedrag beïnvloeden. Vast staat dat afbeeldingen zorgen voor sterkere framing effecten dan tekst, mits ze los van elkaar worden gepresenteerd. Wanneer een nieuwsbericht zowel tekst als afbeeldingen bevat, is de rol van afbeeldingen een stuk genuanceerder.

Een belangrijke implicatie is dat een journalist ons gedrag kan sturen door voornamelijk afbeeldingen te gebruiken in nieuwsberichten die emoties uitlokken. Hoe meer emoties we voelen, hoe eerder we geneigd zijn om bepaald gedrag uit te voeren. Echter, gaat het om complexe onderwerpen, dan is het verstandig om ook tekst te gebruiken om het bericht begrijpelijk te maken. De afbeelding zal gebruikt moeten worden als aandachtstrekker en de tekst als hulpmiddel voor de structuur en begrijpelijkheid van nieuws.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Chaiken, S. & Eagly, A. H. (1976). Communication modality as a determinant of message persuasiveness and message comprehensibility. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 752-766.

Entman, R. M. (1993). Framing: toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43, 51-58.

Garcia, M. & Stark, P. (1991). Eyes on the news. St. Petersburg: Poynter Institute for Media Studies.

Paivio, A. (1991). Images in mind. New York: Harvester Wheatsheaf.

Powell, T. E., Boomgaarden, H. G., De Swert, K. & De Vreese, C. H. (2015). A clearer picture: the contribution of visuals and text to framing effects. Journal of Communication, 65, 997-1017.

Scheufele, D. A. & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting and priming: The evolution of three media effects models. Journal of Communication, 57, 9-20.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.

4 gedachten over “Framing via afbeeldingen of tekst, wat werkt beter?”

Reacties zijn gesloten.