Hoe wordt een website overtuigender met interactiviteit?

Interactiviteit en persuasieve communicatieDagelijks bezoek je tientallen websites. Soms om informatie op te zoeken, soms voor vermaak of om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Daarbij kom je grote verschillen tegen als het gaat om site-opbouw en mate van interactiviteit. Interactiviteit is een mooie tool om lezers te overtuigen, mits je er goed gebruik van maakt. Het helpt ook bij het onderscheiden van andere websites, iets dat belangrijk is aangezien het internet vol staat met informatie over hetzelfde onderwerp. Maar hoe werkt interactiviteit en overtuigen online? Ik leg het je uit als communicatiespecialist.

Persuasieve communicatie

In de wereld van de persuasieve (overtuigende) communicatie wordt vaak gekeken naar factoren als argumentkwaliteit (Petty & Cacioppo, 1986) als het gaat om het veranderen van standpunten en gedrag. Maar argumentkwaliteit is online vaak minder relevant. Natuurlijk moet de informatie op een website kloppen en als je iemand wilt overtuigen heb je daar argumenten bij nodig, maar het gaat ook om het visuele plaatje. Lang (2000) liet al eerder zien dat de esthetiek en gebruiksvriendelijkheid van een website invloed hebben op de attitudes van online bezoekers. Logisch ook, want de online surfer is veel meer aan het scannen dan aan het lezen. Immers, als je alles moet lezen wat je op het internet tegenkomt, heb je duizenden jaren nodig. Daarom moet je in één oogopslag kunnen ontdekken of het stuk voor jou interessant en relevant is of niet.

Interactiviteit online heeft als gewenste uitkomst dat de lezer meer betrokken is bij de persuasieve content na het lezen ervan (Oh & Sundar, 2015). Daarnaast zorgt interactiviteit ervoor dat de lezer actiever met een tekst bezig is (Sundar, 2007). En dat is goed, omdat je bij een actieve verwerking meer van een tekst onthoudt en kunt herinneren dan wanneer je passief met een tekst bezig bent. Oh en Sundar (2015) hebben daarom een onderzoek gedaan naar interactiviteit online en het effect daarvan op de standpunten en het gedrag van de lezer. Zij ontwikkelden zes websites voor een fictieve anti-roken campagne en testten daarbij verschillende vormen van interactiviteit.

Twee soorten interactiviteit

De onderzoekers onderscheiden twee vormen van interactiviteit: modality interactivity en message interactivity. Met het eerste wordt bedoeld of foto’s bijvoorbeeld onder elkaar staan of dat er een slider is waarbij je één foto ziet en met de slider naar de andere foto’s gaat. Message interactivity werd onderverdeeld in laag, gewoon en hoog, waarbij er in oplopende mate links, een broodkruimelpad en ‘Terug’ en ‘Volgende’ buttons werden toegevoegd. Uiteraard werden alle condities vergeleken met elkaar en was er ook een controleconditie waarin niets was gemanipuleerd.

Modality interactivity: natuurlijker en effectiever

Het toevoegen van een slider had positieve effecten. De proefpersonen vonden een website met een slider gebruiksvriendelijker en natuurlijker overkomen dan een website zonder slider. Daarnaast bleek dat een site met een hoge mate van modality interactivity zorgde voor meer absorptie van de informatie. Met andere woorden, de participanten hadden meer aandacht voor de inhoud en waren er meer mee bezig. Tevens zorgde de interactiviteit ervoor dat de informatie als geloofwaardiger, objectiever en meer waarheidsgetrouw werd gezien dan in de controleconditie.

Meer interactiviteit, minder randgedachten

Zodra een website interactiever is, hebben de lezers minder randgedachten bij het onderwerp, volgens Oh en Sundar (2015). Dat zou kunnen betekenen dat de lezers meer bezig zijn met de informatie op een website en daardoor geen tijd hebben om hun gedachten te laten afdwalen. Dat is natuurlijk mooi nieuws voor mensen die anderen willen overtuigen, want het laatste wat je wilt is dat de aandacht van de lezer niet meer op de inhoud gevestigd is.

Message interactivity: betere verwerking

Het derde wat de onderzoekers wilden weten is of het toevoegen van links, navigatieknoppen en een broodkruimelpad zou leiden tot een betere verwerking van een tekst. En het antwoord daarop is ja. De participanten in de hoge interactiviteitsconditie verwerkten de informatie beter dan bij de lagere condities. Een kleine kanttekening daarbij is wel dat dit alleen gold voor proefpersonen die gemiddeld of lager dan gemiddeld waren geïnteresseerd in het onderwerp (roken). Desondanks is het goed nieuws voor lesmethodes, om te voorkomen dat we teksten niet onthouden.

Implicaties voor de praktijk

Dit artikel leert ons dat interactiviteit en persuasieve communicatie dicht bij elkaar liggen online. Kort gezegd kunnen we stellen dat een hogere mate van interactiviteit zorgt voor betere verwerking van een tekst. Daarnaast zorgt het voor minder randgedachten en worden er positievere attitudes gecreëerd bij de lezers. Daarom is het belangrijkste advies uit dit artikel om een website altijd interactief te maken wanneer je iemand ergens van wilt overtuigen. Dat kan op verschillende manieren, maar begin eens met de onderstaande aanbevelingen en jouw site wordt al een stuk overtuigender:

  • Links opnemen in de tekst
  • Een slider in plaats van foto’s onder elkaar
  • Een broodkruimelpad voor ondersteuning van de sitenavigatie

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Lang, A. (2000). The limited capacity model of mediated message processing. Journal of Communication, 50, 46-70.

Oh, J. & Sundar, S. S. (2015). How does interactivity persuade? An experimental test of interactivity on cognitive absorption, elaboration and attitudes. Journal of Communication, 65, 213-236.

Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York: Springer-Verlag.

Sundar, S. S. (2007). Social psychology of interactivity in human-website interaction. In A. N. Joinson, K. Y. A. McKenna, T. Postmes, & U. –D. Reips (Eds), The Oxford handbook of internet psychology (89-104). Oxford: Oxford University Press.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.