Effecten videogames, positief of negatief?

Effecten videogames

Videogames worden steeds realistischer. Makers doen er alles aan om de gamer de hoofdpersoon te laten zijn in de game, waardoor het soms lijkt alsof je in een film bent beland. Natuurlijk is die realistische weergave mooi om te zien, maar het kan er ook voor zorgen dat het verschil met de werkelijkheid vervaagt. En in het geval van gewelddadige games kan dat tot problemen leiden. Toch is het maar de vraag of gewelddadige videogames ook daadwerkelijk leiden tot meer geweld onder de gamers. Onderzoeken naar de effecten van videogames laten voortdurend wisselende resultaten zien. En hoe zit het met de positieve effecten van games? Belangrijk is hoe de onderzoeker zelf tegen gaming aankijkt omdat dit vaak de insteek van een onderzoek bepaalt. Ik zoek het voor je uit als communicatiespecialist.

Positieve en negatieve effecten videogames

Het onderzoeksgebied ‘videogames’ valt uiteen in twee hoofdrichtingen. De onderzoeken die zich richten op de positieve effecten van games en de onderzoeken die zich richten op de negatieve effecten (Ivory, 2013). Positieve effecten zijn bijvoorbeeld het leren van vaardigheden en het verbeteren van de concentratie en taakuitvoering. Negatieve effecten kunnen een toename aan agressiviteit of geweld zijn, maar ook het achterblijven van sociale ontwikkeling. Over het algemeen heerst er een negatieve tendens rond de effecten van videogames. Er wordt voornamelijk gekeken naar de negatieve effecten van gewelddadige elementen. Maar ook bij dat onderzoek zijn de resultaten wisselend en de effectgroottes divers (Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto, Rothstein & Saleem, 2010).

Framing bij onderzoek effecten videogames

Framing speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar de effecten van videogames. Je hoeft op internet niet lang te zoeken om ‘jouw’ resultaat te vinden. Daarmee bedoel ik dat je altijd wel een bericht vindt dat aansluit bij jouw mening. Het ene onderzoek zegt namelijk dat videogames niet leiden tot agressief gedrag en het volgende onderzoek zegt precies het tegenovergestelde. Het is maar net wat jij leest en wat je gelooft. Als de resultaten zo verschillend zijn, dan is de kans groot dat de onderzoekers binnen deze discipline ook verschillende meningen hebben over de effecten van videogames. En die opvattingen zorgen voor een bepaalde invalshoek van een onderzoek.

Veel diversiteit onderzoekers videogames

Een interessant gegeven is dat de onderzoekers van studies naar de effecten van videogames uit veel verschillende disciplines komen (Quandt, Van Looy, Vogelgesang, Elson, Ivory, Consalvo & Mäyrä, 2016). Een achtergrond in de communicatie, media en psychologie ligt voor de hand, maar ook wetenschappers uit de kunsten, design of engineering houden zich bezig met de effecten van videogames. De wetenschappers zijn het over het algemeen eens over het feit dat videogames positieve effecten kunnen hebben op de gamer. Er is minder consensus over het feit dat videogames ook schadelijk kunnen zijn voor de speler. Een belangrijk gegeven is wel dat beide opvattingen niet aan elkaar gerelateerd zijn. Dat houdt in dat iemand die de positieve effecten van videogames ziet, niet direct ontkent dat negatieve effecten niet bestaan en vice versa.

Positieve effecten videogames

Wanneer het gaat om het zien van positieve effecten van videogames zijn er grote verschillen tussen verschillende disciplines. Onderzoekers uit de sociologie zijn het meest kritisch op de positieve effecten van games, waar wetenschappers van educatieve opleidingen het meest positief zijn. Daarnaast maakt het uit of de onderzoekers zelf ook videogames spelen. De onderzoekers die dat doen zijn significant positiever over de positieve effecten van videogames dan de collega’s die zelf niet gamen.

Negatieve effecten videogames

Ook als het gaat om het geloven in negatieve effecten van videogames maakt het uit, uit welke discipline de onderzoeker komt. Opvallend is dat wetenschappers uit de sociologie ook hier opvallend laag scoren. Daarnaast zijn onderzoekers uit de designhoek niet overtuigd van de negatieve effecten. Wetenschappers uit de technische hoeken (computerstudies en engineering) zijn het meest overtuigd van mogelijke schadelijke effecten van videogames. Een interessant gegeven is nog dat mensen die nooit actief games spelen significant meer overtuigd zijn van het feit dat games negatieve effecten kunnen hebben dan onderzoekers die wel games spelen.

Leeftijd onderzoeker speelt een rol

Nog een interessant resultaat van het onderzoek van Quandt et al. (2016) is de rol van leeftijd. Juist de oudere onderzoekers zijn meer overtuigd van mogelijke positieve effecten van videogames dan jonge onderzoekers. Opvallend, aangezien je het omgekeerde zou verwachten. De kans dat jonge onderzoekers games spelen en dus ook de positieve effecten daarvan kunnen zien lijkt groter dan dat oudere onderzoekers dit doen.

Implicaties voor de praktijk

Over de positieve of negatieve effecten van videogames is zeker het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Maar je weet nu wel hoe onderzoekers uit verschillende disciplines aankijken tegen de effecten van games. Dit speelt absoluut een rol in de onderzoeken die gedaan worden binnen de verschillende disciplines. Het is daarom goed om te beseffen bij onderzoeken naar effecten van videogames uit welke discipline de onderzoeker komt. Het kan zomaar zijn dat je bij een volgend onderzoek weer hele andere invalshoeken en resultaten krijgt. Vergelijk daarom eerst onderzoeken uit meerdere disciplines en trek daarna pas je conclusies. Geloof niet zomaar alles wat geschreven wordt, ook niet in de krant.

Meer weten over dit onderwerp of andere artikelen op deze site? Stuur me een mail.

Bronnen

Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., Rothstein, H. R. & Saleem, M. (2010). Violent video game effects on aggression, empathy and prosocial behavior in eastern and western countries: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 136, 151-173.

Ivory, J. D. (2013). Video games as a multifaceted medium: a review of quantitative social science research on video games and a typology of video game research approaches. Review of Communication Research, 1, 31-69.

Quandt, T., Van Looy, H., Vogelgesang, J., Elson, M., Ivory, J. D., Consalvo, M. & Mäyrä, F. (2016). Digital games research: a survey study on an emerging field and its prevalent debates. Journal of Communication, 65, 975-996.

 

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.

One thought to “Effecten videogames, positief of negatief?”

Reacties zijn gesloten.