Wijs met water, waarom werkt deze communicatiecampagne?

water besparen, hoe doe je dat

Het is droog in Nederland. In verschillende delen van het land mag je geen water meer onttrekken uit oppervlaktewater. De rivieren staan ontzettend laag en vanuit het midden van het land wordt er extra water naar het westen gepompt om voldoende zoetwater aan te kunnen voeren. Dat gaat allemaal over water wat jij en ik eigenlijk niet gebruiken. Voor de meeste mensen is voldoende drinkwater van groter belang. Maar ook daar begint het te knellen. Daarom roepen verschillende drinkwaterbedrijven op om minder water te verbruiken. Maar hoe doe je dat? Vitens geeft alvast het goede voorbeeld.

Lees meer

We zijn niet meer bezig met corona, waarom eigenlijk niet?

corona draagvlak

Het is zomer. We gaan lekker op vakantie, we bezoeken festivals en we leven weer als in de tijd voor corona. Tegelijkertijd liggen de besmettingscijfers behoorlijk hoog. Hoe komt het dat we hier eigenlijk nauwelijks mee bezig zijn? Waarom houden we ons niet wat meer aan de basisregels terwijl we weten dat die zo belangrijk zijn? En vanaf welk moment gaan we wel weer wat voorzichtiger doen?

Lees meer

Hoe kan open science bijdragen aan meer vertrouwen in de wetenschap?

open science wetenschap

De wetenschap is sinds jaar en dag één van de hoekstenen van onze samenleving. Onderzoek heeft ons ver gebracht en geeft ons kennis die we kunnen gebruiken bij ons dagelijks handelen. Tegelijkertijd is de wetenschap vaak een vaag en ‘ver-weg’-gebied voor veel mensen, waarvan we alleen zo nu en dan wat resultaten ontvangen. De laatste tijd lijkt de wetenschap ook steeds vaker in twijfel getrokken te worden, zou een meer open wetenschappelijke sector daar in kunnen helpen? Om zo de wetenschap weer de credits te geven die het verdient?

Lees meer