Hoe kunnen de boeren de verloren sympathie terugwinnen?

framing boeren

In oktober 2019 waren er massale protesten van agrariërs. Zij waren boos over de maatregelen van het kabinet om de stikstofdepositie in Nederland terug te dringen. In de ogen van de boeren werden zij te hard aangepakt. Door heel het land waren er acties en de sympathie voor de demonstrerende boeren was groot bij het publiek. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en lijkt de steun voor de agrariërs af te brokkelen. Hoe is dat mogelijk en hoe kunnen de boeren het volk toch weer achter hen krijgen?

Boerenprotest: het duurt te lang

Was het de eerste keer voor veel mensen nog leuk om te zien hoe duizenden boeren over de snelwegen naar Den Haag reden, bij de tweede keer was het enthousiasme al minder groot. Bij protesten rond Hilversum, rond Schiphol of tijdens de kerst rond de distributiecentra, was de overlast groot. Veel mensen stonden in de file, waren uren onderweg of konden nooit op hun bestemming komen. De aanhoudende overlast weegt voor veel mensen sterker dan de boodschap van de boeren. En dus verdwijnt de boodschap naar de achtergrond.

De radicale toon van Farmers Defence Force (FDF)

Op 13 december vergeleek de voorman van Farmers Defence Force de behandeling van boeren in Brabant met de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een weerzinwekkende vergelijking die bij het grote publiek in het verkeerde keelgat schoot. In Nederland mag je alles zeggen, maar deze vergelijking was misplaatst en miste elke vorm van realiteitszin. Die radicale toon gaat tot op de dag van vandaag door. Afgelopen week stopte het kabinet bijvoorbeeld met praten met FDF na nieuwe dreigementen en intimidatie. Pas na excuses werd er verder gepraat.

De boeren lijken niet langer één front

De boeren waren verenigd in een landbouwcollectief, bestaande uit 13 verschillende organisaties. Juist door zich te verenigen, konden ze een sterkere vuist maken tegen het kabinet. Na verschillende incidenten met Farmers Defence Force, begint het van binnenuit te rommelen. Steeds meer boeren distantiëren zich op social media van de radicale toon van FDF. Er gaan zelfs stemmen op om de partij niet meer aan te laten schuiven bij het landbouwcollectief. Gerommel binnen de eigen gelederen straalt af op het publiek, waardoor de steun verder afbrokkelt. Als ze het onderling al niet eens zijn, hoe moet het grote publiek hen dan steunen?

Kweek opnieuw sympathie, vertel het verhaal

Willen de boeren opnieuw het grote publiek achter zich krijgen, dan moeten ze teruggrijpen op wat ze eerder deden: het verhaal vertellen. Feit is dat ook de agrarische sector moet veranderen als het gaat om stikstofuitstoot. Het zou goed zijn om dat te erkennen en daarbij gelijk aan te geven wat de sector al doet om te verbeteren. Voeg daar nog aan toe dat de agrarische sector bestaat uit harde werkers die voor dag en dauw opstaan om ons van voedsel te voorzien en je zult veel mensen meekrijgen. Juist een breed draagvlak onder de bevolking zorgt voor een sterker verhaal bij de gesprekken met het kabinet.

Zorg voor een verenigd landbouwcollectief

Gerommel binnen een verenigd collectief is funest voor de publieke steun. Straal uit dat je allemaal bezig bent met hetzelfde doel en dat je op vreedzame wijze strijdt voor je standpunten. Juist door als één stem op te treden, is het makkelijker om één en hetzelfde verhaal uit te dragen. Waardoor je de publieke opinie weer mee kunt krijgen. Ook hier geldt dat dit uiteindelijk zal leiden tot meer draagvlak onder de bevolking.

Wees zorgvuldig met de feiten

Als protestgroep is het van belang dat je verhaal aansluit bij de feiten. Onderzoeksresultaten zonder meer ontkennen is geen goede strategie als je een punt wilt maken. Houd je aan de feiten en maak daar een verhaal bij. Laat zien dat je de feiten kent en voeg daaraan toe waarom je protesteert. Alleen op deze manier kun je brede steun creëren. In het geval van de boeren betekent dit niet weglopen van de stikstof die de landbouw produceert. Maar juist aangeven hoe de aanpak van de agrarische sector al dan niet verschilt van de aanpak van andere sectoren. En waarom dat onrechtvaardig zou zijn. Op die manier kweek je meer begrip dan alleen maar de feiten ontkennen.

Marc Wessels

Ik heb Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd met een specialisatie in bedrijfscommunicatie. Ik verzorgde eerder de marketingcommunicatie van het Taalcentrum-VU en werk tegenwoordig als communicatieadviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op deze blog vertaal ik als communicatiespecialist interessante en aansprekende communicatieonderwerpen van de theorie naar de praktijk.