De linkse media, feit of fabel?

Wereldwijd vindt er een politieke verschuiving plaats. In steeds meer landen komen mensen aan de macht die tegen de gevestigde orde zijn. En ook extremere denkbeelden komen vaker naar voren. Daarbij wordt nog vaak het klassieke onderscheid tussen links en rechts gemaakt. Wat opvalt is dat politici die niet links zijn, vaak klagen over partijdige […]

Lees meer

Zwarte Piet, allochtoon, stereotypen, wat is de rol van de media?

Het zijn roerige tijden in tolerant Nederland. De Zwarte Pietendiscussie speelt al jaren, maar het gaat steeds verder. Voorheen allochtoon wordt nu ‘Nederlander met migratie-achtergrond’ en het onderscheid tussen Westerse en niet-Westerse immigranten mag binnenkort ook niet meer. Media duikelen over elkaar heen of dit een goede of slechte ontwikkeling is. Maar zijn het niet […]

Lees meer